English
Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

OBRT "WILLIAMS", vl. Zlatko Šimić, Požega, Trg Sv. Trojstva 20 je uspješno proveo projekt pod nazivom „Uvođenje znaka kvalitete HGK- izvorno hrvatsko“, referentnog broja KK.03.2.1.11.0058

Cilj projekta je ostvariti pravo korištenja znaka kvalitete- izvorno hrvatsko za proizvode iz vlastite proizvode linije voćnih destilata - rakija. Navedeno omogućuje diferencijaciju proizvoda na tržištu i veću prepoznatljivost hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta – 23.500,00 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 23.500,00 kn

Bespovratna sredstva – 23.500,00 kn

Privatni doprinos – 0,00 kn

Projekt je započeo 30. srpnja 2020. te su uspješno završene sve aktivnosti 23. rujna 2020.

1. Povećane konkurentnosti Prijavitelja

2. Poslovnog rasta Prijavitelja

3. Etabliranije pozicije na tržištu

4. Jačanja branda i image-a na tržištu

5. Razvoj održivog poslovanja Prijavitelja

6. Pozitivnog utjecaja na život šire društvene zajednice kroz stjecanje pozitivne predodžbe o važnosti i dostupnosti EU sredstava za povećanje konkurentnosti poslovanja MSP-a.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kontakt osoba za više informacija: Zlatko Šimić, +385 98 256 878, e-mail:

info@destilerijasimic.com

Više informacija

strukturni fondovi